Plan pracy biblioteki

PLAN BIBLIOTEKI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZS

W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

(ważny od 03.09.2019)

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

740-835

BG

BG

BG

BG

BG

2.

835-930

BG

BG

-

BG

-

3.

930-1030

BG

BG

BG

BG

BG

4.

1030-1125

BG

BG

BG

BG

BG

5.

1125-1225

-

BG

BG

BG

BG

6.

1225-1320

BG

BG

BG

BG

BG

7.

1320-1410

BG

BG

BG

BG

-

8.

1410-1500

*BG/WD-ZS

WD - ZS

BG/WD-ZS

WD - ZS

WD - ZS

9

1500-1600

WD - ZS

WD - ZS

WD - ZS

WD - ZS

-

*Biblioteka kończy pracę o godz.1430