REJONOWY STOPIEŃ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO

W piątek 23 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim odbył się
stopień rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów
w liczbie 104 uczestników z czterech powiatów.
Organizatorem przedsięwzięcia było Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Naszą szkołę
reprezentowała Oliwia Zbaraż z klasy 3a, która pomyślnie przeszła etap szkolny.
Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu było :” Zdumiewający ,wyjątkowi-
inni”.
Oliwia rozwiązywała test, składający się z różnych typów zadań otwartych
i zamkniętych, udzielała odpowiedzi , wykorzystując swoje doświadczenia czytelnicze
i filmowe oraz redagowała dłuższe wypowiedzi pisemne.
Niestety komisja konkursowa nie wyłoniła uczestników do etapu wojewódzkiego.
Oliwia swoim zaangażowaniem, wiedzą wpisuje się w słowa Małgorzaty Musierowicz , która
napisała: „ [..człowiek powinien…] jak najwięcej zrobić ,jak najwięcej przeczytać , jak
najwięcej się nauczyć i jak najwięcej pojąć z tego świata”.
Gratulujemy!