Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
W roku W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca

Zastępstwa

Odsłon : 740

WTOREK – 17.09.2019

zajęcia za p. J. Hryniowską
1. i 2. 3LO gr. r_WOS – przychodzi na 930

zajęcia za p. D. Kasprzak
2. 3b – przychodzi na 930 lub zajęcia w świetlicy
3. 3b – p. A. Ptak (edukacja wczesnoszkolna)
4. 3b – p. J. Tomaszewska (j. angielski)
5. 3b – p. B. Rosik (edukacja wczesnoszkolna)
6. 3b – do domu lub zajęcia w świetlicy

zajęcia za p. A. Piotrowiaka
1. i 2. 2LO – p. R. Ryś (j. angielski – dwie grupy)
3. 1LAG – p. B. Malcherek (historia)
5. 1LAG – p. R. Musioł (j. polski)
6. 5c – do domu lub zajęcia w świetlicy
7. 3LO gr. Ang. – p. T. Pertek (j. angielski – dwie grupy)

zajęcia za p. V. Nowak
4. i 5. 2LO – p. B. Malcherek (Hist_r/Hist. i społ. – cała klasa)
6. 3LO – p. B. Malcherek (Hist_r/Hist. i społ. – cała klasa)

zajęcia za p. M. Spychała
4. 7a – p. W. Dróżniewicz (zajęcia opiekuńcze)
5. 6d – zajęcia w świetlicy

zajęcia za p. T. Pertek
4. 1LAG/1LBG gr. j. ang. – p. A. Waloszek (j. niemiecki/zajęcia opiekuńcze – cała grupa)
5. 5b – p. W. Dróżniewicz (zajęcia opiekuńcze)
6. 2LO – p. A. Waloszek i p. K. Wolny (j. niemiecki – cała klasa)

zajęcia za p. K. Synoracki
4. i 5. 2LO – p. B. Malcherek (Hist_r/Hist. i społ. – cała klasa)

zajęcia za p. J. Kasprzaka
8. 2LO/3LO – p. A. Ratajczak i p. T. Kapała (wych fiz. – całe klasy)
9. i 10. 2AZ/2BZ – do domu

zajęcia za p. E. Mikołajczak

2. 3c – p. K. Maciejak (zajęcia opiekuńcze)
3. 3c – zajęcia w świetlicy
4. 3c – p. A. Furmankiewicz (religia)
5. 3c – p. K. Maciejak (zajęcia opiekuńcze)
6. 3c – p. B. Rosik (edukacja wczesnoszkolna)

zajęcia za p. K. Banaszczak
1. 8a – p. B. Gubańska (zajęcia opiekuńcze)
2. 8a – p. M. Olszak (zajęcia rozwijające z lekcji 8)
3. 1LBG – p. T. Pertek (j. angielski – cała klasa)
4. 1LAG/1LBG gr. j. niem. – p. K. Wolny (j. niemiecki – dwie grupy)
5. 2AZ – p. A. Ratajczak (wych. fiz. – cała klasa)
6. 2BZ – p. A. Ratajczak (wych. fiz. – cała klasa)
7. 2BZ – p. B. Gubańska (zajęcia opiekuńcze)
8. 1LAG/1LBG gr. j. niem. – p. K. Wolny (j. niemiecki – dwie grupy)

Cofnij