Wychowawstwa

Klasa

Wychowawca

OPa

Beata Krawczyk

OPb

Lidia Domaniecka

1a

Anna Walkowiak-Stefan

1b

Elżbieta Kusztelak

1c

Anna Ptak

2a

Patrycja Maury

2b

Lidia Ptaszyńska

3a

Dorota Skrzypczak-Zelek

3b

Elżbieta Mikołajczak

3c

Dorota Kasprzak

4a

Anna Jagła

4b

Agata Pruchnik

4c

Anna Bielerzewska

5a

Bożena Gubańska

5b

Kamil Zbaraż

6a

Małgorzata Kędzia

6b

Anna Waloszek

7a

Renata Ratajczyk

8a

Anna Lisek

8b

Anna Waloszek

8c

Agnieszka Kwiatkowska

8d

Dorota Kempa

8z

Magdalena Szwarczyńska


 

Szkoła ponadpodstawowa

Klasa

Wychowawca

1LAP

Katarzyna Duda

1LBP

Izabela Mikołajczak

1LCP

Bartłomiej Malcherek

2LAP

Dominik Poślednik

3LAP

Karolina Banaszczak

4LAP

Anna Barteczka

4LBP

Karolina Wolny

1AP

Tomasz Pertek

1BP

Krzysztof Synoracki

2AP

Agnieszka Pietrula

2BP

Katarzyna Szymanowska

3AP

Krzysztof Zelek

3BP

Rafał Ryś