Aktualności RR

Rada Rodziców w składzie:

  • Przewodniczący: Dawid Górski
  • Zastępca przewodniczącego: Karolina Poprawa
  • Skarbnik: Nikodem Nawrocki
  • Sekretarz: Maria Wolna – Pasek
  • Członkowie: Marlena Roszkieiwcz, Daria Szafrańska