zsmg

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejsiej Górce

ul. Konopnicka 3; 63-910 Miejska Górka

e-mail: sekretariat@zsmg.info

tel: +48 54 74 125

tel. kom. J.Hryniowska  +48 609568923