Grono pedagogiczne

Nazwisko i imię                                                          Nauczany przedmiot

Banaszczak Karolina                                           Doradztwo zawodowe, Podstawy
                                                                             przedsiębiorczości

Barteczka Anna                                                 Biologia, Chemia

Bielerzewska Anna                                            Język angielski

Brzeskwiniewicz Krzysztof                               Fizyka, Matematyka

Domaniecka Lidia                                             Edukacja wczesnoszkolna

Duda Katarzyna                                                Matematyka

Dróżniewicz Waldemar                                    Historia, HiT, biblioteka

Furmankiewicz Anna                                        Religia

Garbacz Urszula                                                Język hiszpański

Grobelna Mariola                                              Technika, wychowawca świetlicy

Gubańska Bożena                                              Religia, biblioteka

Iżykowska Agnieszka                                        Nauczyciel współorganizujący,
                                                                             Muzyka

Jagła Anna                                                         Logopeda,

                                                                             nauczyciel   współorganizujący

Jarczewska Beata                                              Podstawy prawa, Wiedza o policji

Jędrzejak Rafał                                                     Biologia

Kaczmarek Arkadiusz                                       Język polski, wychowawca świetlicy

Kaczmarek Szymon                                           Fizyka

Kasprzak Dorota                                                Edukacja wczesnoszkolna, Informatyka

Kasprzak Jarosław                                             Wychowanie fizyczne, Informatyka

Kempa Dorota                                                   Język polski

Kędzia Małgorzata                                             Plastyka

Krawczyk Beata                                                Wychowanie przedszkolne

Krenz Jolanta                                                     Wychowanie fizyczne

Ks. Rafał Dąbrowicz                                           Religia

Ks. Świerczyński Piotr                                       Religia

Kusztelak Elżbieta                                              Edukacja wczesnoszkolna

Kwiatkowska Agnieszka                                   Chemia

Langner Natalia                                                   Wychowanie fizyczne

Latusek Ewa                                                       Biofeedback

Lisek Anna                                                          Nauczyciel współorganizujący

Łapka Ilona                                                         Język polski, Język angielski

Łysiak Michał                                                       Wychowanie fizyczne

Malcherek Bartłomiej                                         Historia, WOS, HiT

Maury Patrycja                                                    Pedagog specjalny

Mikołajczak Elżbieta                                           Edukacja wczesnoszkolna

Mikołajczak Izabela                                             Język polski

Pertek Tomasz                                                     Język angielski

Pietrula Agnieszka                                               Wychowanie fizyczne

Pięta Marek                                                         Prawo karne wykonawcze,

                                                                               Wiedza o służbie więziennej

Piotrowiak Adam                                               Język angielski

Płóciennik Agnieszka                                        Nauczyciel współorganizujący,
                                                                               Muzyka

Poślednik Dominik                                             Geografia

Pruchnik Agata                                                   Język polski

Pruchnik Ewelina                                                   Religia

Ptak Anna                                                            Edukacja wczesnoszkolna

Ptaszyńska Lidia                                                 Edukacja wczesnoszkolna

Ratajczyk Renata                                                Matematyka, Informatyka

Ratajski Arnold                                                    Wychowanie fizyczne

Rękosiewicz Violetta                                             Język polski

Ryś Rafał                                                             Język angielski

Skrzypczak-Zelek Dorota                                   Edukacja wczesnoszkolna

Spychała Małgorzata                                          Matematyka

Synoracki Krzysztof                                            Historia, WOS

Szwarczyńska Magdalena                                   Matematyka

Szymanowska Katarzyna                                    Język polski

Teodorczyk Bogdan                                            Geografia, Przyroda

Walkowiak –Stefan Anna                                   Edukacja wczesnoszkolna,
                                                                               WdŻwR

Waloszek Anna                                                   Język niemiecki

Wolny Karolina                                                 Język niemiecki

Zajczewska Marta                                              Wiedza pożarnicza

Zbaraż Kamil                                                     Wychowanie fizyczne

Zelek Krzysztof                                                Informatyka, EDB