Konkurs Ładnego Pisania –„O Dyrektorskie Pióro”

Badania naukowe potwierdzają, że ci którzy pracują nad charakterem swojego pisma wzmacniają umiejętność koncentracji, są bardziej kreatywni i osiągają lepsze wyniki w nauce.
Stąd idea zorganizowania Konkursu Ładnego Pisania
Warunki uczestnictwa w konkursie oraz kryteria oceny prac:

• tekst napisany na gładkim, białym papierze (co zwiększa stopień trudności ) o formacie A4,
• orientacja strony dowolna,
• tekst napisany odręcznie dowolną techniką (pióro, długopis, ołówek),
• tekst do odebrania w bibliotece szkolnej, (notatka biograficzna o J. Conradzie),
• praca estetyczna pod względem właściwego rozmieszczenie tekstu na kartce papieru (marginesy i odstępy między wierszami),
• praca może zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki (np. ozdobna pierwsza litera wersu),
• podpisane prace dostarczamy do 11 grudnia 2017 do biblioteki szkolnej.
Więcej informacji umieszczono na gazetce szkolnej przy bibliotece.
Ogłoszenie wyników oraz wystawa pokonkursowa odbędą się po dokonaniu oceny prac przez organizatorów.