„Z wiedzą za pan brat”

Pod takim tytułem uczniowie liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce rozpoczęli 23 listopada realizację projektu unijnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Udział w projekcie ma na celu wyrównywanie dostępu do edukacji szkolnej.
Licealiści będą zdobywali wiedzę i doskonalili umiejętności na dodatkowych zajęciach z: języka angielskiego, matematyki (2 grupy), chemii i geografii.