Pożegnanie uczniów klas trzecich gimnazjum

Niezwykle uroczysty charakter miało pożegnanie gimnazjalistów. Uczniowie klas 3A, 3B, 3D i 3E odebrali nagrody i świadectwa. Swoją obecnością uroczystość uświetnili – Burmistrz Karol Skrzypczak oraz Ks. kanonik Marian Podlarz. Pani Dyrektor Jolanta Hryniowska podziękowała uczniom za zaangażowanie, wkład pracy na rzecz szkoły oraz wyniki w nauce. Ośmioro uczniów otrzymało świadectwa z paskiem ( średnia ocen powyżej 4.75). Absolwentką roku została uczennica Zuzanna Sroka z klasy  3B. W obecności Rodziców wręczono jej nagrodę i list gratulacyjny. Uczniowie klas drugich również pożegnali absolwentów. W bieżącym roku szkolnym działalność edukacyjną zakończyła Pani Barbara Boruta- Ratajczak, która w murach szkolnych spędziła 34 lata. Cała społeczność szkolna podziękowała jej za efektywną pracę. Program słowno – muzyczny zakończył uroczysty apel.