DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

Dnia 30 maja 2017r. obchodzimy w szkole - DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

Zaplanowane działania:

1. Kiermasz książek podarowanych, z którego dochód przeznaczony będzie na pracę Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Konkurs między-klasowy wiedzy o książkach i literaturze.

 

 Opis przebiegu konkursu:

1. Konkurs będzie przebiegał podczas 4 lekcji w klasach. Uczniowie będą pod opieką nauczycieli prowadzących daną lekcję.

2. Jedna osoba z klasy zgłosi się o godzinie 10.20 do biblioteki po przydział materiałów

dla klasy. (do rozwiązania będzie krzyżówka i rozsypanka z literatury).

3. Po wykonaniu zadań 1 osoba z klasy odnosi arkusze do biblioteki.

4. O wygranej w konkursie decyduje poprawność i czas wykonania zadań.

5. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się podczas Szkolnego Dnia Sportu.

Uwaga!

Nadal można przynosić do biblioteki książki na kiermasz.

BibliotekarkiJJ