Szanowni Rodzice

06 kwietnia 2017r., czwartek, zapraszamy:

·        Rodziców uczniów klas III Gimnazjum na spotkanie z dyrekcją i wychowawcami klas poświęcone egzaminowi gimnazjalnemu i rekrutacji – godz. 17.00., sala 47;

·        Rodziców uczniów klas I i II Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej na zebrania klasowe - godz. 17.00.;

·         indywidualne konsultacje  od godz. 17.30. do godz. 18.30.