Powstanie Wielkopolskie

102 lata temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie, którego celem było oswobodzenie regionu i jego przyłączenie do odradzającej się Rzeczypospolitej. Zapalczą iskrę w Wielkopolanach rozpalił przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego. 5 stycznia 1919 powstanie dociera do Miejskiej Górki. Wówczas w godzinach wieczornych miejskogóreczanie przejmują strategiczne miejsca miasta. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze podpisany 16 lutego 1919 r., a ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski. CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!