Szkoła pamięta – edycja 2020

 „Szkoła pamięta” to kontynuacja inicjatywy MEN, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem w środowisku szkolnym. W 2019 r. w akcję włączyło się prawie 1,3 mln uczniów z ponad 11 tys.

szkół. Młodzi ludzie ze swoimi opiekunami odwiedzali miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla danej wspólnoty. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, działania realizowane w ramach akcji mają przede wszystkim charakter wirtualny bądź multimedialny i są realizowane w obrębie szkoły lub placówki.

Celem projektu jest kształtowanie wśród uczniów postaw obywatelskich poprzez upamiętnianie ważnych wydarzeń , postaci historycznych oraz naszych bliskich- pra dziadków , których

postawy w ramach społecznej, lokalnej małej ojczyzny warto kultywować, pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom.

Nie mogliśmy przejść obojętnie wobec takiej inicjatywy, stąd nasz udział w projekcie "Szkoła pamięta” .Grupa fakultatywna 2LAG i 2LBG oraz grupa uczniów klasy 3LO, poszukując pamiątek rodzinnych , pogłębiając wiedzę o naszych lokalnych bohaterach przygotowały prezentacje ,czyniąc pamięć bohaterów wciąż żywą: „ Dobrze ten schował , kto schował w pamięci” Dante Alighieri.