KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 06 LISTOPADA 2020R.

Szanowni Państwo,

informuję, że

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, Poz. 1960)

od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie dotyczącym klas I–VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

W związku z tym zostaje wprowadzone od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020r. nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej, dla uczniów/słuchaczy liceum ogólnokształcącego oraz dla uczniów branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
w Miejskiej Górce.

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji zdalnego nauczania przekażą wychowawcy/opiekunowie klas.

Jolanta Hryniowska

Dyrektor szkoły