KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2020r.

Szanowni Państwo,

informuję, że

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, Poz. 1870)

od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

W związku z tym zostaje wprowadzone od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej, dla uczniów/słuchaczy liceum ogólnokształcącego oraz dla uczniów branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
w Miejskiej Górce.

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji zdalnego nauczania przekażą wychowawcy/opiekunowie klas.

Jolanta Hryniowska

Dyrektor szkoły