Wielkopolskie Dni Energii - rozstrzygnięcie konkursu

Miło nam poinformować, iż uczennice naszej szkoły Wiktoria Zelek z kl. VII c i Julia Dopierała z kl.VII d zostały laureatkami konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży pt. „Cztery pory roku z OZE” organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Tematem przewodnim konkursu było promowanie odnawialnych źródeł energii oraz uświadomienie potrzeby zmiany nawyków uczniów, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania energią w gospodarstwach domowych, szkołach i miejscach pracy.

Przedmiotem konkursu było wykonanie według własnego pomysłu pracy - plakatu w dowolnej technice plastycznej.  Kapituła konkursowa dokonała wyboru najlepszych prac. Wiktoria Zelek zajęła II miejsce, a Julia Dopierała - III miejsce w konkursie dla uczniów klas IV - VI 

Laureaci i wyróżnieni uczniowie zostali zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbyło się 23 września na otwartym terenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Gratulujemy uczennicom naszej szkoły!                                                                            Mariola Grobelna