KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY z dnia 24 kwietnia 2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 24 maja br. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.

W związku z powyższym informuję, że zdalne nauczanie zostaje przedłużone do 24 maja 2020r.

Jolanta Hryniowska

Dyrektor szkoły