KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 14 MARCA 2020R.

Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu informację na podstawie Komunikatu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2020r.:
uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami (posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego) nie uczęszczają do szkoły, realizują kształcenie w domu z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez szkołę.

Jolanta Hryniowska
Dyrektor szkoły