Komunikat !!!

Dot. próbnych egzaminów ósmoklasisty.

W dniach od 2 do 4 grudnia br. uczniowie klas ósmych będą uczestniczyli w próbnych egzaminach ósmoklasisty.

Dot. rekolekcji.

PLAN  REKOLEKCJI

  1.  W dniach od 2 do 4 grudnia br. uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyli w Rekolekcjach Adwentowych.
    Opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele wg załączonego harmonogramu.
  2. Każdego dnia uczniowie zbiorą się przed kościołem. Nauczyciele przydzieleni do opieki nad uczniami podczas rekolekcji sprawdzą obecność a następnie z całą klasą udadzą się do kościoła, gdzie wszyscy razem będą uczestniczyć w uroczystościach religijnych.
    Po ich zakończeniu nauczyciele dopilnują uczniów dojeżdżających aby odjechali bezpiecznie do domu.
  3. Wychowawcy klas, którzy nie sprawują opieki nad wychowankami są zobowiązani do przekazania list swoich uczniów nauczycielom sprawującym opiekę.