NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA

Regulamin konkursu

„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

 

CELE KONKURSU:

 • Propagowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników konkursu.
 • Kształtowanie wśród dzieci szacunku do tradycji.
 • Pogłębianie wiedzy uczniów na temat symboli Świąt Bożego Narodzenia.

REGULAMIN KONKURSU:

 • Organizatorami konkursu są wychowawcy klas III E. Mikołajczak, D. Kasprzak, D. Skrzypczak-Zelek, B. Krawczyk.
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z grup przedszkolnych i uczniów klas I-III.
 • Tematem konkursu jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej zawierającej symbolikę oraz motywy świąteczne.
 • Każdy uczestnik może wykonać wspólnie z rodzicem dowolnymi technikami plastycznymi 1 kartkę świąteczną.
 • Prace należy wykonać w formacie kartki pocztowej lub formatu A5.
 • Prace należy składać u wychowawców klas III do dnia 09.12.2019 r.
 • Kartek nie należy podpisywać.
 • Każdej kartce zostanie nadany numer, który posłuży do głosowania.
 • Rozstrzygnięci konkursu nastąpi 16.12.2019 r a ogłoszenie wyników odbędzie się na apelu.
 • Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatorów konkursu.
 • Laureaci otrzymają dyplomy i upominki.
 • Prace przechodzą na własność organizatorów konkursu.
 • Udział w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku nagrodzonych osób.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach:

I -dzieci przedszkolne

II -uczniowie klas I

III -uczniowie klas II

IV -uczniowie klas III

Ocenie będą podlegać:

 • walory artystyczne,
 • pomysłowość
 • kreatywność i oryginalność,
 • nawiązanie do tradycji,
 • estetyka wykonania.