AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA

Jak co roku uczniowie klas V b, d naszej szkoły wraz z nauczycielami E. Kusztelak i A.Jagłą uczestniczyli w Akcji Sprzątania Świata pod patronatem Nadleśnictwa Piaski. Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej o poszanowaniu natury. Przecież musimy pamiętać, że jesteśmy częścią przyrody i jeżeli będziemy ją niszczyć, to tak jakbyśmy niszczyli samych siebie.
W trakcie akcji została zorganizowana piesza wycieczka do naszego MIEJSKIEGO LASU, gdzie na nas czekali panowie p. Maciej Rybacki i p. Maciej Kubas z Nadleśnictwa Piaski.
Podczas sprzątania lasu panowie leśnicy przeprowadzili pogadankę z uczniami w jaki spo-sób można lepiej zadbać o środowisko naturalne by wszystkim żyło się lepiej w pełnej har-monii z otaczającym nas środowiskiem.
Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu. Z niezwykłą ciekawością słu-chały opowiadań leśników i również odpowiadały na zadane pytania związane z przyrodą leśną. Na koniec uczniowie wraz z nauczycielami podziękowali za interesującą lekcję i poprosili gości o ponowne spotkanie.