INFORMACJE -Szanowni Rodzice

Podręczniki

W dniach 3 – 6 września uczniowie szkoły podstawowej otrzymają zestaw podręczników i ćwiczeń.

  1. Każdy uczeń otrzyma od wychowawcy dwa egzemplarze umowy użyczenia podręczników. Bardzo proszę podpisać i jeden egzemplarz bez spisu podręczników zwrócić do wychowawcy.

Zastępstwa

Informacje dotyczące zastępstw za nieobecnych nauczycieli i ewentualne bieżące zmiany planu będą dostępne na stronie www.zsmg.info w zakładce „Zastępstwa”.

Zebrania z Rodzicami:

17 wrzesień, godz. 16.30. – oddziały przedszkolne i klasy I – III.

17 wrzesień, godz.17.00. – klasy: IV – VIII i szkoła ponadpodstawowa i oddziały ponadgimnazjalne.

                                                                                  Dyrektor szkoły

                                                                                Jolanta Hryniowska