KOMUNIKAT

1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą wywieszone na tablicy przy sekretariacie szkoły w dniu 16 lipca 2019r. o godz. 10.00.

2. Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla kandydatów Branżowej Szkoły I stopniaod 16 do 18 lipca 2019r.

3. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeżeli nie zostały jeszcze dostarczone, jest potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły w dniach 16 – 24 lipiec 2019r.

4. Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia dodatkowo dostarczają zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

5. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą wywieszone na tablicy przy sekretariacie szkoły w dniu 25 lipca 2019r. o godz. 13.00.