CO-CREATE

CO-CREATE to skrócona nazwa projektu badawczego pod oryginalnym tytułem:
"Confronting obesity: Co-creating policy with youth" (czyli: "Stawić czoło otyłości:
współtworzenie polityki z młodzieżą"). Jest to projekt, który otrzymał finansowaniez Komisji Europejskiej i ma na celu zmniejszenie rozpowszechnienia otyłości wśródmłodzieży w Europie poprzez polityczne działania promujące zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczną.


W ramach CO-CREATE badacze i specjaliści z organizacji pozarządowych będą pracować
wspólnie z młodzieżą w celu tworzenia i upowszechniania strategii politycznych, które
sprawdziły się w ograniczaniu otyłości, a jednocześnie są atrakcyjne i popierane przez samą
młodzież.
CO-CREATE dąży do wzmocnienia pozycji młodzieży i włączania ich w proces tworzenia,
selekcjonowania, promowania i wdrażania polityk promujących zdrowy styl życia, a także
w procesy oceniania działań sektora publicznego i prywatnego, które wpływają na
zachowania związane z otyłością.
Projekt jest wspierany przez Komisję Europejską, która w ramach konkursu Horyzont
2020 przyznała konsorcjum budżet 9,5 mln euro. Projekt będzie trwał 5 lat (2018-2023),
a współpracować w nim będzie 14 grup badawczych w pięciu krajach Europy (Holandii,
Norwegii, Polsce, Portugali i Wielkiej Brytanii), a także w Australii, Republice
Południowej Afryki oraz Stanach Zjednoczonych.
W Polsce projekt prowadzony jest przez zespół badaczy z SWPS Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego, liderem zespołu jest prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska.
Strona internetowa projektu: www.co-create.eu