Uroczyste zakończenie nauki w liceum

26 kwietnia w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły. Uroczystość była wyjątkowa. Przy udziale zaproszenych gości: Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Pana Bernarda Bałuniaka, Zastępcy Burmistrza Miejskiej Górki Pana Adama Bandura, Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu, insp. Radosława Matysiaka, Oficera Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, asp. sztab. Beaty Jarczewskiej, Rzecznika Prasowego Zakładu Karnego w Rawiczu, kpt. Ewy Szulc, kpt. Andrzeja Antkowiaka oraz Rodziców była okazją do podsumowania trzyletniej edukacji oraz wyróżnienia i wręczenia podziękowań a także nagród uczniom. Rodzicom w podziękowaniu za trud i wysiłek włożony w wychowanie swoich pociech wręczono listy gratulacyjne. Otrzymali je Rodzice uczniów, którzy odebrali świadectwo z wyróżnieniem oraz za wybitne sukcesy sportowe. Świadectwo „z paskiem” otrzymali: Maria Jankowska, Michalina Kędzia, Kinga Krzyżoszczak, Patrycja Lorenc, Natalia Łukowiak, Joanna Młoda, Klaudia Plewa, Karol Przybylak, Jakub Szymkowiak, Beata Szotkiewicz, Jagoda Wencel oraz Nicole Zawidzka. Za wybitne sukcesy sportowe podziękowano Rodzicom Michała Łysiaka.


Świadectwa ukończenia szkoły otrzymali wszyscy uczniowie. Dwudziestu jeden uczniów otrzymało nagrody książkowe i rzeczowe za wzorowe zachowanie, za wysokie wyniki w nauce, za różnorodną działalność na rzecz szkoły i klasy, za sukcesy naukowe i sportowe, za bezinteresowną pomoc. Dedykacje były wyjątkowe, spersonalizowane dla każdego ucznia.
Wyjątkowe były także sentencje dla każdego ucznia przygotowane przez wszystkich nauczycieli a wręczone przez wychowawcę klasy, Pana A. Piotrowiaka.
Uczniowie z Kierunku Prawno-Policyjnego i Służba Więzienna otrzymali certyfikaty i okolicznościowe statuetki z rąk Komendanta Policji w Rawiczu i Rzecznika Prasowego Zakładu Karnego w Rawiczu.
Zapewne dużym zaskoczeniem dla uczniów były indywidualne, szczególne podziękowania od wychowawcy klasy.
Niespodziankę dla swoich starszych kolegów przygotowali drugoklasiści, na szczęście podarowali im czterolistną kończynę.
Absolwenci liceum także przygotowali podziękowania dla wszystkich, z którymi mieli przyjemność spotkać się po drodze do przystanku zwanego świadectwo ukończenia szkoły.
Na zakończenie uroczystości, zgodnie z tradycją szkoły, wręczono „Staszki” uczniom, którzy wyróżnili się wśród swoich rówieśników.