Szanowni Rodzice

Dnia 8 kwietnia 2019 roku rozpoczęta zostanie akcja strajkowa nauczycieli Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce, która będzie trwać do odwołania.
W celu zapewnienia należytego funkcjonowania szkoły w czasie strajku zajęcia mogą przyjąć inną formę zapewniającą bezpieczeństwo uczniom.
Szczegółowa organizacja pracy szkoły w czasie strajku będzie przekazywana na bieżąco na stronie szkoły (www.zsmg.info) w zakładce „ZASTĘPSTWA”.


Dyrektor Szkoły
Jolanta Hryniowska