SEJMIK MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

sww„Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego” to projekt o charakterze edukacyjnym i obywatelskim, którego organizatorem jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
W tym roku zadaniem rekrutacyjnym dla dwuosobowych zespołów uczniowskich było przygotowanie pracy pisemnej na temat „Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przykładzie Twojego Powiatu”. Temat związany jest z przypadającą z tym roku 15 rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej.
2 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyły się prezentacje prac przed komisją rekrutacyjną. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Nikodem Walkowiak, uczeń klasy drugiej, oraz Marcin Trawka, uczeń klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego.