Obchody Święta Patrona Szkoły

Dzień 13 grudnia staje się corocznie wielkim, potrójnym, świętem szkoły. Uczniowie klasy pierwszej liceum o kierunku „Prawno- policyjnym” i „Służby Więziennej” ślubują na sztandar szkoły, społeczność szkolna wspomina zasługi patrona - Stanisława Mikołajczyka, nadany zostaje także kolejny tytuł Partnera Szkoły. Podczas uroczystości szkolnej zaszczycili nas swoją obecnością Burmistrz Miejskiej Górki, Pan Karol Skrzypczak, Komendant Powiatowej Policji w Rawiczu, insp. Radosław Matysiak oraz oficer prasowy asp.sztab. Beata Jarczewska, z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu, ppłk Krzysztof Wojtera oraz funkcjonariusz kpt. Andrzej Antkowiak, przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia Kultury i Sportu, Pani Wiesława Nowakowska, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce, Pani Janina Wolska, przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Justyna Kaczmarek, Partnerzy Szkoły oraz Rodzice uczniów klasy mundurowej.

Zaprzysiężenie pierwszoklasistów przeprowadziła asp. sztab. Beata Jarczewska. Następnie uczniowie klas licealnych i gimnazjum w montażu słowno-muzycznym przypomnieli etapy życia i działalności Stanisława Mikołajczyka. Miłym akcentem tego święta było wręczenie nagród dla zwycięzców w konkursie plastycznym „Stanisław Mikołajczyk – zawsze wierny Polsce.” Zwycięzcami zostali uczniowie klasy 3B gimnazjum. Nagrody dla trzech najlepszych klas w konkursie ufundowała Rada Rodziców.
Święto Patrona było także doskonałą okazją do wyróżnienia szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjum, którzy godnie reprezentują szkołę w konkursach przedmiotowych. Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali Oliwia Zbaraż, za sukces  w konkursie z Języka Polskiego, oraz Kamila Tomkiewicz, Bartłomiej Bajon i Norbert Patalas za sukces w Konkursie Matematycznym.
Wyróżniono także Pawła Matysiaka, ucznia klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego za zajęcie I miejsca w II Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej dla uczniów klas mundurowych.
W trzeciej części uroczystości dyrektor szkoły, Pani Jolanta Hryniowska nadała kolejny, 19 już, tytuł „Partnera Szkoły”, którym został Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. Szkoła współpracuje z OSiR-em, realizując zajęcia na strzelnicy dla uczniów klas mundurowych. Na zakończenie spotkania wręczone zostały wszystkim Partnerom Szkoły świąteczne upominki.

[