WINNI JESTEŚMY PAMIĘĆ POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM-DLA NIEPODLEGŁEJ

O tym jak ważna jest pamięć o ludziach, którzy zapisali się na kartach naszej historii, mieli możliwość przekonać się gimnazjaliści. Autentyczne zdjęcia, pamiętnik, czyni tę pamięć wymowniejszą, cenniejszą. Nie udałoby się to, gdyby nie obecność w naszej szkole Pani Marii Stróżyk ,wnuczki organizatora powstania wielkopolskiego Wincentego Brzeskwiniewicza .
Spotkanie to wzbudziło wśród młodzieży wiele emocji, wzruszeń . Świadectwem tego są artykuły napisane po spotkaniu z Panią Marią Stróżyk przez uczennice klasy 3b gimnazjum: Julię Grobelną, Weronikę Grześkowiak, Katarzynę Wiśniewską i Patrycję Wojtaszek. Ich felietony są dowodem na to , że kultywujemy to co ważne- pamięć jedynego zwycięskiego powstania.
Zapraszamy do lektury.