Zebrania i konsultacje

ZAPROSZENIE
6 grudnia 2018r.
Godz. 17.00.
Zebrania z Rodzicami

Godz. 17.30. – 18.30.
Indywidualne konsultacje

Zapraszamy