Konkurs na własnoręcznie wykonaną klasową choinkę.

Organizator Samorząd Uczniowski
Celem konkursu jest upowszechnianie tradycji Świąt 
Bożego Narodzenia jak również rozwijanie kreatywności
wśród uczniów, wykorzystując różne techniki pracy.
Termin dostarczenia pracy do 06.12.2018r. do Pani B. Gubańskiej.
Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce.
2. Wykonanie własnoręcznie przez klasę choinki z dowolnego materiału (drewno, papier, drut…), w przedziale wysokość od 1m. do 1,50m.
3. Komisja konkursowa przewiduje atrakcyjną nagrodę.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.12.2018r. na apelu Bożonarodzeniowym.