Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

W tym roku, dzień  15 listopada obchodzony był jako Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. W związku z tym w holu i na korytarzach naszej Szkoły pojawiły się plakaty i ulotki zachęcające do zerwania z tą używką lub – jeszcze lepiej – nie zaczynania przygody z nią. Ponadto, uczniowie klas I Szkoły Branżowej I stopnia oraz Liceum Ogólnokształcącego, podczas lekcji wychowania do życia w rodzinie mogli zapoznać się ze zdrowotnymi skutkami palenia czynnego i biernego, jak też z wpływem dymu tytoniowego na funkcjonowanie poszczególnych organów i układów człowieka, na jego płodność oraz rozwój dziecka w łonie matki. Treści te ilustrowane były prezentacją multimedialną z wykorzystaniem fiszek edukacyjnych opracowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Całość dopełnił film Instytutu Rozwoju Nauk o Zdrowiu ProLongaVita z prelekcją dr. n. med. Przemysława Ciepieli pt. Palenie tytoniu a niepłodność, będącym częścią realizowanych warsztatów „W stronę Dojrzałości”.