TDZ

W naszej szkole, w dniach 15-19.10. 2018r. w ramach Tygodnia Promocji Zdrowia Psychicznego realizowaliśmy różne działania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego pod hasłem „Wpływ zdrowia psychicznego na moją przyszłość”.
Celem podejmowanych działań było wzmocnienie zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia i poprawa jakości życia.


Wychowawcy klas na godzinach wychowawczych rozmawiali z uczniami na temat „Jak dbać o zdrowie psychiczne?”. Zaprezentowano uczniom „10 sposobów na dbanie o zdrowie psychiczne” opracowane przez pedagoga szkolnego p. Beatę Wiśniewską.
Uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez panią Agnieszkę Pierzchałę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Rawicza nt. „Wpływ zdrowia psychicznego na moją przyszłość”.
Za pomocą ankiet przeprowadzono badanie poziomu zdrowia psychicznego młodzieży
i samooceny uczniów. Wnioski z ankiet przyjęto do realizacji w bieżącym roku szkolnym.
Na parterze pedagog szkolny przygotowała gazetkę tematyczną „Dbam o zdrowie psychiczne”, a na II piętrze gazetkę w formie broszury informacyjnej na temat postrzegania zdrowia psychicznego, symptomów świadczących o nieprawidłowościach oraz na temat wspierania własnego zdrowia psychicznego.
Ponadto Pani Pedagog przygotowała dla nauczycieli i uczniów ulotkę „Co to jest zdrowie psychiczne ?”.
Zwieńczeniem działań była konferencja tematyczna: „Współczesne problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, która odbyła się 24 października 2018r. Organizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rawiczu i gminami Powiatu Rawickiego.
Podczas konferencji podsumowano konkurs plastyczny „Dbam o zdrowie psychiczne”. Uczennice naszej szkoły: Katarzyna Wiśniewska z klasy trzeciej gimnazjum
i Eliza Malcherek z klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego znalazły się na podium zajmując odpowiednio 2 i 3 miejsce, z które otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Trzecia uczestniczka konkursu, Sandra Kaczmarek z klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego,
w najbliższym czasie otrzyma nagrodę ufundowaną przez Burmistrza Miejskiej Górki za udział w konkursie.
Uczniom dziękujemy za zaangażowanie i współpracę, nauczycielom za pomoc
w realizacji działań. Natomiast całej szkolnej społeczności życzymy
SZEROKO ROZUMIANEGO ZDROWIA.