Jak rozwijać wśród uczniów umiejętność uczenia się .

Na lekcjach języka polskiego w klasach trzecich gimnazjum uczniowie zmagali się z tematem : Bolesław Chrobry jako idealny władca na podstawie tekstu „ O królu Bolesławie”. Aktywizacja, kreatywność , pobudzanie wyobraźni , pokazanie uczniom , że uczenie się nie musi być nudne były głównym celem lekcji. Pracując w grupach z tekstem źródłowym , wykorzystywali różne formy np. wykres, diagram, rysunek a nawet dramę. Motywacja była tym większa ,że liderzy grup mieli za zadanie ocenić zaangażowanie członków swoich grup , a najciekawsze prace zostały nagrodzone. W klasie 3a zwycięzcami okazali się: Marcin Jórdeczka, Natalia Juskowiak, Kamila Tomkiewicz , Oliwia Zbaraż. Pomysłowością , oryginalnością wykazały się uczennice z klasy 3b : Anna Barteczka, Magdalena Idziak, Natalia Mądra i Zuzanna Otto, których praca została oceniona najwyżej.


Młodzież miała okazję poznać władcę ,wykorzystując różnorodne formy i metody uczenia się wzbogacone słowem, gestem, obrazem .