SZKOLNY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” realizowany przez stowarzyszenie „Miasta w Internecie” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Głównym celem projektu jest wsparcie nauczycieli i rodziców oraz zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów dotyczącej ryzykownych zachowań w sieci.


26 października odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. W ramach tego dnia odbyło się spotkanie uczniów z edukatorem, Panem Jackiem Kuna oraz spotkanie z nauczycielami. Ponadto uczniowie uczestniczyli w warsztatach poświęconych bezpiecznemu wykorzystaniu Internetu.
Szkoła otrzymała także Poradniki dla nauczycieli i rodziców „Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie” oraz filmy edukacyjne.
Więcej informacji o projekcie na stronie WWW.cyfrowobezpieczni.pl