tak zatytułowana była terenowa lekcja biologii w szkółce leśnej

"Nie każdy grzyb ma kapelusz" tak zatytułowana była terenowa lekcja biologii w szkółce leśnej Nadleśnictwa Żmigród. Spacer w poszukiwaniu grzybów oraz wykład na temat mikoryzy i grzybni leśnej (podobno 1000krotnie zwiększa przyswajanie wody przez drzewa) to tylko kilka atrakcji wyjazdu zwieńczonego ogniskiem z kiełbaskami.

Darz Bór Tomasz Pertek