Uczniowie z kierunku Prawno –policyjnego i Służba Więzienna na obozie z samoobrony w Golinie

Pod okiem i instruktora pana Andrzeja Bartoszuka uczniowie z kierunków PP i SW uczestniczyli w warsztatach z samoobrony. Celem zajęć było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności skutecznego radzenia sobie w przypadku próby porwania, napaści czy kradzieży. Zabawowa forma zajęć była przyjazna i bliska wszystkim uczestnikom warsztatów. Spryt, szybkość reakcji i głośny krzyk był doskonałą bronią uczniów w przypadku konieczności wezwania pomocy lub ucieczki. Zajęcia z samoobrony miały na celu przedstawienie młodym uczestnikom podstawowych technik obrony, odpierania realnych ataków napastnika, a także zainteresowanie ich tematem własnego bezpieczeństwa. Miłym zakończeniem zajęć była wspólna sesja zdjęciowa.