Zebranie z rodzicami 13.09.2018r.

                            Terminarz spotkań z Rodzicami

L.p.

Rodzaj spotkania

Termin

1.

Spotkanie organizacyjno-informacyjne

13.09.2018r. godz.17.00.

2.

Spotkanie Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły

20.09.2018r. godz.18.00.

3.

Konsultacje indywidualne i zebrania ogólne

08.11.2018r. od 17.00-18.30.

4.

Konsultacje indywidualne i zebranie ogólne

kl. III LO

06.12.2018r. od 17.00.18.30.

5.

Konsultacje indywidualne i zebrania ogólne

10.01.2019r. od 17.00.18.30.

6.

Konsultacje indywidualne i zebrania ogólne

14.03.2019r. od 17.00-18.30.

8.

Konsultacje indywidualne

11.04.2019r. od 17.00-18.00.

9.

Konsultacje indywidualne i zebrania ogólne

16.05.2019r. od 17.00-18.30.