Matura, prawie jak … maraton naukowy

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego już od 4 maja zmagają się z arkuszami maturalnymi z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym (j. polski, j. obcy, matematyka) i z wybranego przedmiotu (lub przedmiotów) dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
Oprócz części obowiązkowej maturzyści zdają wybrane przedmioty dodatkowe, tylko na poziomie rozszerzonym. Największą popularnością cieszy się geografia. Tuż za nią można wskazać język polski, język angielski, matematykę. Nieliczni wybrali także biologię, fizykę, historię oraz wiedzę o społeczeństwie.
Każdy maturzysta obowiązkowo sprawdza swoją wiedzę i umiejętności podczas egzaminów ustnych z j. polskiego oraz wybranego języka obcego, bez określania poziomu.
Wyniki egzaminu ustnego zdający poznają już w dniu egzaminu, natomiast na wyniki egzaminu w części pisemnej przyjdzie im czekać aż do …3 lipca.
Egzamin maturalny, a właściwie jego wyniki, jest ważnym egzaminem w życiu młodych ludzi, ponieważ decyduje o tym, czy spełnią swoje marzenia czy będą musieli zweryfikować swoje wybory.
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!!!