Uroczystość zakończenia nauki - 3 LO

W piątek 27 kwietnia odbyła się w Zespole Szkół przez uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego. Dyrektor Szkoły Pani Jolanta Hryniowska wraz z wychowawca Panią Dorotą Kempą wręczyły absolwentom świadectwa ukończenia Liceum, a funkcjonariusze Policji oraz Zakładu Karnego certyfikaty.


Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, rodzicom oraz pracownikom Zespołu Szkół za wzięcie udziału w tej uroczystości.

Naszym absolwentom życzymy jak najlepszych wyników na odbywających się w maju egzaminach maturalnych! POWODZENIA!!!