ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

13 grudzień wpisał się już na stałe w tradycję naszej szkoły. W tym dniu Społeczność Szkolna ma swoje święto, Święto Patrona Szkoły. Uroczystość miała bardzo podniosły nastrój. Na tę niecodzienną uroczystość zaproszenie przyjęło bardzo wielu gości.
Swoją obecnością zaszczycili nas Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Pan Bernard Bałuniak; Sekretarz Miejskiej Górki, Pan Adam Bandura; Ksiądz kanonik Marian Podlarz; Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, asp. sztab. Beata Jarczewska; kpt. Andrzej Antkowiak, funkcjonariusz Zakładu Karnego w Rawiczu oraz Przewodniczący Rady Rodziców naszej szkoły; podp. Marek Pięta, funkcjonariusz Zakładu Karnego w Rawiczu; Kierownik Centrum Usług Wspólnych, Pani Maria Antkowiak; Kierownik Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu, Pan Leszek Stoiński; Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Pan Andrzej Kusztelak oraz Rodzice.


Zaproszenie przyjął także Prezes Sądu Rejonowego w Rawiczu, Pan Bartłomiej Snela, który ze względu na sprawy zawodowe nie mógł być obecny. Ale ważny jest fakt, że zostanie podpisana umowa partnerska z Sądem Rejonowym o realizacji programu Edukacji Prawnej.
Gościliśmy także Naszych Partnerów:
1. Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce, asp. sztab. Sylwestra Sarbinowskiego reprezentującego Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu,
2. Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, Pana Marka Stacha,
3. Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce, Panią Janinę Wolską,
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KA 4” Pana Łukasza Kaczmarka,
5. Walbet A.D.K. Walkowiak Sp. J., Pana Karola Walkowiaka,
6. Rymet J. R. Rydzyński, Panią Janinę Rydzyńską,
7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska, Panią B. Bogacką- Gancarczyk,
8. BPB Robert Otto, Panią Agnieszkę Otto,
9. Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych Nadleśnictwo Żmigród, Pana Roberta Szymanowicza,
10. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Pana Piotra Jackowskiego.

Jak co roku zorganizowany został uroczysty apel połączony z koncertem muzycznym w wykonaniu naszych szkolnych artystów poświęcony pamięci Stanisława Mikołajczyka.
Święto Patrona było także doskonałą okazją do spotkania z „Partnerami”, a mamy już ich osiemnastu, oraz nadania certyfikatu kolejnej instytucji współpracującej ze szkołą. Tytuł „Partnera Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka” przyznano Cechowi Rzemiosł Różnych
w Rawiczu”, statuetkę i certyfikat odebrał Pan Leszek Stoiński.
Uroczystość zapewne na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników, a to za sprawą naszych „mundurowych”. Po raz pierwszy w historii szkoły miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów liceum ogólnokształcącego z kierunku „Prawno-Policyjnego’ i „Służba więzienna”.
Na zakończenie uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicz pod obeliskiem Patrona Szkoły.