Olimpiada Policyjna

Od wielu lat uczniowie Liceum Ogólnokształcącego o kierunku Prawno-Policyjnym biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Policyjnej organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W tym roku szkolnym to już jej dziewiąta edycja. Celem Olimpiady jest zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do pogłębiania wiedzy o bezpieczeństwie oraz roli i zadaniach Policji jako organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.


Licealiści mają już za sobą pierwszy etap zmagań, który polegał na samodzielnym napisaniu pracy pisemnej na wybrany temat z listy tematów przygotowanych przez Komitet Główny. Szkolna Komisja Konkursowa oceniała prace zgodnie z regulaminem olimpiady i do dalszego etapu zakwalifikowała Martę Wiśniewską i Kacpra Pląskowskiego, uczniów klasy trzeciej.
Przed nimi drugi etap olimpiady polegający na rozwiązaniu testu wiedzy za pośrednictwem Internetu.